Meme kanseri ve tedavisi hakkında bulunan aqademiq makaleler:
20 Haziran 2016 20:56 tarihinde eklendi.
Meme kanseri ve tedavisi hakkında bulunan aqademiq makaleler:

Meme kanseri ve tedavisi hakkında bulunan aqademiq makaleler:

Meme Kanserli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Amaç: Bu çalışmada meme kanserli hastaların tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) yöntemlerini kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Meme Hastalıkları Polikliniği ve Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesine başvuruda bulunan araştırmaya katılmaya istekli meme kanserli 100 hasta ile yüz yüze görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Veriler 47 soruluk veri toplama formu ile toplanmıştır. Veriler 1 Nisan 2005-31 Ağustos 2005 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler SPSS 11.0 programında kodlanarak yüzde ve Ki- kare istatistiksel analizleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan meme kanserli kadınlar arasında TAT yöntemleri kullanma sıklığı %87.0 olduğu ve TAT yöntemleri arasında %62.0 oranında bitkisel yöntemlerin kullandığı görülmüştür. TAT yöntemi kullanan hastaların %80.0’nin, kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavilerinin çeşitli kombinasyon tedavileri ile beraber az bir TAT yöntemi kullandığı görülmüştür. TAT yöntemleri hakkında bilgi kaynakları incelendiğinde %46.8’inin medyadan bilgi aldığı, hastaların %19.5’inin TAT kullanımıyla ilgili olarak hekimini haberdar ettiği görülmüştür. Sonuç: Bu çalışma sonucunda meme kanserli hastaların büyük çoğunluğunun (%87) TAT yöntemlerinden birini kullandıkları, TAT yöntemlerinin en fazla metabolik/beslenme grubuna ait olduğu, ısırgan otunun yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür. En az ise makine/araç-gereç yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Bazı çalışmalar bitkisel tedavilerin yan etki, allerjik reaksiyon ve zehirli etkilerinden bahsetmektedir. Sağlık çalışanlarının bitkisel tedaviler ile potansiyel ilaç etkileşimlerinin farkında olmaları hasta bakımında önemlidir.

 


Etiketler : indirim haberi,indirim haberleri, ,
Yazar
Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır. GulSohbet.Net
yukarıya Çık
Sorgu Sayısı: 47 Yüklenme Süresi: 0,2750,275